Kapcsolat

m6ny-0243kepp-normal.jpg      angol_zaszlo.png    

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ 

Ok

“Piacképes megoldásokat találunk, hogy ügyfeleink a világot jobbá tehessék”

 

IMPRESSZUM

 

 

 

KÉPVISELET:

 

Képviseletre jogosult cég neve: Bestideas Kft.
Székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 44., Hungary
Telefonszáma: +36 20 370 3717
Email címe: office@vallalkozasmernokseg.hu
Adószáma: 13987246-2-42
Cégjegyzés száma: 01-09-190561
Cégbejegyzés kelte: 2007. augusztus 1.
Tárhely szolgáltató neve és elérési adatai: myLoc managed IT AG, webtropia.de

 

 

Jogi nyilatkozat

 

1. Tartalom

 

A szerző nem vállal felelősséget a közzétett információ aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ezért minden igényt kizárunk olyan anyagi vagy eszmei kár megtérítésére, amely a közzétett információ felhasználása vagy fel nem használása, illetve hibás vagy nem teljes információ felhasználása miatt következett be, amennyiben nem bizonyítható a szerző szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozása. Minden ajánlat visszavonható és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét, vagy a teljes ajánlatot minden külön figyelmeztetés nélkül módosítsa, kiegészítse, részben vagy egészében törölje, illetve a közzétételt időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.

 

2. Hivatkozások és linkek

 

A külső, a szerző felelősségi körén kívül eső internetes oldalakra való direkt vagy indirekt hivatkozásokért a szerző nem felelős, kivéve azt az esetet, amikor a szerző az adott tartalomról tudomással bírt, és számára technikailag lehetséges és tőle elvárható lett volna, hogy a jogellenes tartalmakkal kapcsolatban az oldal használatát megakadályozza. A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a link kitételének időpontjában a belinkelt oldalakon semmiféle illegális tartalmat nem lehetett felismerni. A szerzőnek semmiféle befolyása nincs a belinkelt/hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára, vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolja magát minden belinkelt/hivatkozott oldal minden olyan tartalmától, amelyet a link kitétele után megváltoztattak. Ez érvényes mind a saját maga által kitett linkekre és hivatkozásokra, mind pedig az idegenek által, vendégkönyvekben, vitafórumokon, levelezőlistákon közzétett linkekre és hivatkozásokra. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, különösen pedig az ezek felhasználása vagy fel nem használása miatt keletkezett károkért kizárólag annak az oldalnak az üzemeltetője a felelős, amelyre a link/hivatkozás mutat, és nem az, aki a linkkel az adott közlésre hivatkozik.

 

3. Szerzői jogok és védjegyjogok

 

A szerző minden publikációnál mindent megtesz a felhasznált grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek szerzői jogainak tiszteletben tartásáért, és arra törekszik, hogy saját maga által előállított vagy szabadon felhasználható grafikákat, hanganyagokat, videó-bejátszásokat és szövegeket használjon fel. Az internetes publikációban közzétett és adott esetben harmadik fél által védett védjegyek (márka- és árujelzők) korlátozás nélkül a mindenkori védjegyjogi törvény és az oltalom mindenkori bejegyzett jogosultja által védettek. A puszta említésből nem következik, hogy az adott védjegy nem védett harmadik fél jogai által. A szerző által készített és közzétett anyagok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek többszörözése vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

 

4. A felelősség-kizárás joghatálya

 

Ezt a felelősséget kizáró jogi nyilatkozatot azon internetes publikáció részének kell tekinteni, amelyről erre az oldalra irányították a felhasználót. Ha ennek a nyilatkozatnak egyes részei vagy meghatározásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg az aktuális jogszabályi környezetnek, az nem érinti a dokumentum fennmaradó részét sem tartalmában sem érvényességében.

 

5. Képek

 

Saját kezűleg szerkesztve az MG Vállalkozás Mérnökség Iroda által.

Egyéb képek: www.shutterstock.com, www.freepik.com