Kapcsolat

m6ny-0243kepp-normal.jpg      angol_zaszlo.png    

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ 

Ok

“Piacképes megoldásokat találunk, hogy ügyfeleink a világot jobbá tehessék”

ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÓ


Az MG Vállalkozás Mérnökség Iroda adatvédelmi tájékoztatója

 

Bevezetés

A Bestideas Kft. - továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.
 

A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényt nagyon komolyan vesszük, és maximálisan betartjuk az adatkezelés során. Ezen a weboldalon csak olyan mértékben kérünk személyes adatokat, amennyire ez technikai okokból elengedhetetlen.
 

A következő nyilatkozat áttekintést ad arról, hogy miként biztosítjuk az adatvédelmet, és milyen célból, milyen jellegű adatokat kezelünk.

 

Általános információk:

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

Az adatkezelő megnevezése:

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. 

CÉGNÉV: Bestideas Kft.

SZÉKHELY: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 44.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-190561

ADÓSZÁM: 13987246-2-42

TELEFON: +3620-370-3717

KÉPVISELŐ NEVE: Juhász Anett Ildikó

E-MAIL: office@vallalkozasmernokseg.hu

WEBOLDAL: www.vallalkozasmernokseg.hu
 

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

 

Mi számít személyes adatnak?

Magyarország adatvédelmi törvénye értelmében személyes adat az, ami az érintettel kapcsolatba hozható – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az adatvédelmi törvény értelmében minden ilyen adat különleges védelmet élvez, s ezt a védelmet mi technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

 

Személyes adatok gyűjtése

Ahhoz, hogy felkeresse weboldalunkat, nincs szükségünk Öntől személyes adatra. A törvény értelmében teljes anonimitást élvezve mozoghat a weboldalainkon, mindössze technikailag regisztráljuk, hogy felkereste a weboldalt. A számítógépe által használt IP címet, a böngésző típusát és verzióját, a számítógép által használt operációs rendszert, a hozzáférés dátumát és időpontját valamint az Ön által előzőleg felkeresett oldalakat jegyezzük fel. Az adatokat nem lehetséges meghatározott személyhez kötni. Ezeket az adatokat csak az adatbiztonság és a webes tartalomkínálat optimalizálása céljából gyűjtjük be. Az adatokat más célból nem elemezzük és ezeket az adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.
 

Ezen túlmenően személyes adatot csak akkor rögzítünk, ha ezt önként megadja nekünk, és erre az adatra valamely jogviszony vagy hasonló viszony megalapozásához vagy végrehajtásához szükségünk van, például megrendelések, rendezvényekre való jelentkezések, kérdőíven való információkérés vagy a weboldal egyik űrlapjának kitöltése miatt.
 

Az adatkezeléshez szükség van az Ön jóváhagyására. Ezért az elérhetőségeinek megkérdezésekor azt is kérjük, hogy nyilatkozatban adja hozzájárulását az adatfeldolgozáshoz. Ez a hozzájárulás elektronikusan is megadható. Nagyra értékeljük, hogy a beleegyező nyilatkozat kitöltésével kinyilvánítja bizalmát irántunk. Joga van arra, hogy a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonja a beleegyezését.

 

Személyes adatok tárolása, felhasználása és továbbítása

Amennyiben személyes adatot közölt velünk, akkor az általunk tárolt adatot csak a kérdései megválaszolására, az Önnel kötött szerződés végrehajtására és a technikai adminisztrációra használjuk fel. Joga van arra, hogy a jövőre nézve bármikor, azonnali hatállyal megtiltsa az adatainak további felhasználását.

Harmadik félnek csak akkor adjuk tovább vagy juttatjuk el más módon az Ön személyes adatait, ha erre szükség van a szerződés végrehajtása miatt – különösen ilyen a rendelési adatok továbbadása a szállítóknak vagy alvállalkozóknak – vagy könyvelés céljából. A kapott adatokat sohasem adjuk el. Joga van arra, hogy a jövőre nézve bármikor, azonnali hatállyal megtiltsa az adatainak továbbadását.
 

A tárolt személyes adatokat töröljük, ha Ön visszavonja beleegyezését az adatainak tárolásához, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt tároltuk azokat, vagy ha az adatok tárolása más törvényi okokból nem megengedett. Ha az adatok törlése törvényi, szerződésbeli, üzleti, illetve adójogi őrzési határidők vagy okok miatt nem lehetséges, akkor a törlés helyett zároljuk az Ön adatait.

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI
 

Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás.
 

Az érintettnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 • arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
 • adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 • mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410., www: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 • az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 • az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz. 

 

További információ

Az Ön bizalma fontos számunkra. Ezért bármikor készek vagyunk felvilágosítást adni az Ön személyes adatainak feldolgozásáról. Ha van olyan kérdése, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem tért ki, vagy ha valamelyik részéről további információt szeretne kapni, forduljon hozzánk bármikor a következő email címen: office@vallalkozasmernokseg.hu.

 

Biztonsági figyelmeztetés

Mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatait minden technikai és szervezési lehetőség alkalmazásával úgy tároljuk, hogy az harmadik fél számára ne legyen hozzáférhető. E-mailen történő kommunikáció esetén azonban nem tudunk teljes adatbiztonságot garantálni, ezért bizalmas információ esetén postai kommunikációt javaslunk.

 

A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. 

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 

Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés célja személyes adatok begyűjtése könyvek megrendelése esetén, rendezvényre való regisztráció esetén, illetve információkérés céljából. A jelölőnégyzet kipipálásával beleegyezését adja az Adatvédelmi tájékoztató elfogadására. 

(2) Az érintetti kör a személyes adatok megadása esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozástól kiadványt rendel, rendezvényre jelentkezik vagy információt kér.

(3) A kezelt adatok köre könyvek megrendelése esetén: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím.

(4) A kezelt adatok köre rendezvényre való regisztráció esetén: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, számla postázási címe, ha eltérő.

(5) A kezelt adatok köre információkérés esetén: név, e-mail cím, telefonszám.

(6) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat): a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozásban az adminisztrációt ellátó személy és az ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás könyvelője. Könyv megrendelése esetén a postaszolgálat képviselői, kézbesítés céljából.

(7) Az adatok felhasználásával hírlevelet  nem küldünk.  

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év, a magyar törvényi előírások szerint.

 

AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok:

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel. 

(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

 

 

ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

érintett személy/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;  

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintett személlyel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;